Ohjeet

Tavoitat meidät myös sähköpostilla:

Tietosuojakäytäntö

Voimassa alkaen: 02.02.2024

Määritelmät

Henkilökohtainen datatarkoittaa mitä tahansa tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistamattomaan luonnolliseen henkilöön (‘datan kohde’); tunnistettu luonnollinen henkilö on sellainen, joka voidaan identifioida, suoraan tai epäsuorasti, viittaamalla erityisesti sellaiseen tunnisteeseen, kuten nimeen, henkilötunnisteeseen, sijaintitietoon, online-tunnisteeseen tai yhteen tai useampaan tekijään, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin;

Prosessointi tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä tai sarjaa toimenpiteitä, jotka suoritetaan henkilötiedon tai henkilötietosarjan perusteella, joko automaattisesti tai ei. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tiedon kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, varastointi, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, konsultaatio, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittäminen tai muutoin saataville tarjoaminen, kohdistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

Profilointi tarkoittaa kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka koostuu henkilötietojen käytöstä tarkoituksena käsitellä tiettyjä luonnolliseen henkilöön liittyviä henkilökohtaisia näkökohtia, ja erityisesti analysoida ja ennustaa näitä näkökohtia, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön suoritukseen työssä, taloustilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikehdintään;

Rekisterinpitäjä tarkoittaa luonnollista tai oikeustoimikelpoista henkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen sekä keinot; mikäli tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterin ylläpitäjästä tai sen nimeämisperusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä erikseen;

Prosessoija tarkoittaa luonnollista tai oikeustoimikelpoista henkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta;

Vastaanottaja tarkoittaa luonnollista tai oikeustoimikelpoista henkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, johon henkilötietoja luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Julkisia viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina; näiden viranomaisten suorittamassa tietojen käsittelyssä on sovellettava käsittelyn tarkoituksen mukaisia tietosuojasääntöjä;

Kolmas taho tarkoittaa muuta luonnollista tai oikeustoimikelpoista henkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä kuin datan kohde, rekisterinpitäjä, prosessoija tai henkilöitä, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömässä alaisuudessa oikeus käsitellä henkilötietoja;

Suostumus tietojen käsittelyyn tarkoittaa mitä tahansa vapaasti annettua, täsmällistä, tietoon perustuvaa ja yksiselittäistä ilmoitusta rekisteröityjän toiveesta, jolla hän lausunnollaan tai selkeällä myönteisellä toimella ilmaisee suostuvansa itseään koskevien tietojen käsittelyyn;

Henkilötietojen loukkaustarkoittaa tietoturvaloukkasta, joka johtaa siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan tuhoutumiseen, katoamiseen, muuttamiseen, luvattomaan paljastamiseen tai käsiksi pääsyyn;

Yritysryhmä tarkoittaa määräysvallassa olevaa yritystä ja sen määräysvallassa olevia yrityksiä;

Valvontaviranomainen tarkoittaa riippumatonta viranomaista, jonka jäsenvaltio on tunnustanut Artikla 51 GDPR:n mukaisesti;

Yleistä

Tämä ilmoitus yhdessä sivustolla olevien yleisten käyttöehtojen kanssa määrittelee, millä perusteella käsittelemme sinulta keräämiämme tai meille antamiasi henkilötietoja. Lue seuraava huolellisesti ymmärtääksesi meidän näkökulmamme ja käytäntömme koskien henkilötietojasi ja sitä, kuinka käsittelemme niitä. Rekisteröimällä Pelitilin verkkosivustolle vahvistat hyväksyväsi tämän tietosuojakäytännön. Huomaa, että jos et hyväksy tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä ehtoja ja päätät olla antamatta tarvittavia henkilötietoja, pääsysi tiettyihin tällä verkkosivustolla tarjottuihin ominaisuuksiin ja palveluihin saattaa olla rajoitettua.

Huomaathan, että tämä tietosuojakäytäntö muodostaa sopimuksen sinun ja Yrityksen välillä. On tärkeää huomata, että tätä tietosuojakäytäntöä voidaan ajoittain päivittää ja tarkistaa. Vaikka pyrimmekin kohtuudella ilmoittamaan sinulle kaikista merkittävistä muutoksista, suosittelemme, että luet tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla henkilötietojesi keräämiseen, käyttöön ja suojaamiseen liittyvistä, tämänhetkisistä käytännöistämme. Verkkosivuston ja/tai sen palvelujen jatkuva käyttö tarkoittaa, että hyväksyt tietosuojakäytännön.

www.KINGBILLY.com arvostaa integriteettiäsi sekä yksityisyyttäsi äärettömän paljon ja on sitoutunut käsittelemään kaikkia henkilötietojasi läpinäkyvällä, oikeudenmukaisella ja laillisella tavalla. Tämä tietosuojakäytäntö (yhdessä käyttöehtojen ja evästekäytännön kanssa) määrittää perustan, jonka pohjalta www.KINGBILLY.com kerää, tallettaa ja käyttää henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivuillamme, mutta myös sen, mitkä oikeutesi ovat ja miten laki suojaa näitä oikeuksiasi Euroopan parlamentin (EU) asetuksen 2016/679 sekä 27. huhtikuuta 2016 neuvoston mukaisesti koskien luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä Direktiivin 95/46/EC (yleinen tietosuoja-asetus) kumoamista.

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain yli 18-vuotiaille henkilöille, emmekä tietoisesti kerää tietoja alle 18-vuotiaista henkilöistä. Mikäli käy ilmi, että olemme keränneet alle 18-vuotiaista henkilötietoja verkkosivustomme väärinkäyttöön liittyvistä syistä, teemme parhaamme varmistaaksemme, että näitä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Meistä

Tämä verkkosivusto www.KINGBILLY.com ("Kasino", "Verkkosivusto", “Yritys”, "Me", "Meidät", "Meidän") on N1 Interactive Ltd:n omistama ja operoima.Yritys on rekisteröity ja perustettu Maltan lakien mukaisesti, sen rekisterinumero on C 81457 ja se on rekisteröity osoitteeseen 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta.

Rekisterinpitäjänä meillä on rahapelisäännösten mukainen lakisääteinen velvollisuus käsitellä pelaajien henkilötietoja, jotta he voivat osallistua peleihin, ja jotta voimme tarjota heille oheispalveluita.

Kun mainitsemme sanat “Yritys”, “Ryhmä”, “Me”, “Meitä” tai “Meidän” tässä tietosuojailmoituksessa, viittaamme N1 Interactive Ltd:hen.

Otamme yksityisyytesi vakavasti. Tästä syystä olemme nimenneet tietosuojavastaavan ("DPO"), jonka tehtävänä on valvoa, että yritys noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan henkilötietojesi käsittelyssä, ja joka on yhteyshenkilösi kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen tähän käytäntöön, mukaan lukien pyynnöt käyttää laillisia oikeuksiasi tai valituksia koskien oikeuksiesi loukkaamisesta, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä

Voit aina ottaa meihin yhteyttä koskien käytäntöjämme, jos niin haluat:

 1. Vahvista sinusta keräämiemme henkilötietojen oikeellisuus;
 2. Kysy henkilötietojesi käytöstä;
 3. Estä tietojesi tuleva käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin;
 4. Vastaanota kopio sinusta tallennetuista henkilötiedoista;
  Jos olet rekisteröitymisen yhteydessä suostunut ottamaan vastaan markkinointimateriaalia, saatamme käyttää henkilötietojasi, mukaan lukien sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, lähettääksemme sinulle tuotteita, palveluja sekä kampanjoita koskevia markkinointiviestejä suostumuksesi perusteella. Viestit voivat sisältää tietoja tietoja liikekumppaneidemme, kuten kasinopalveluntarjoajien, tuotteista ja palveluista. Voit määrittää markkinointiasetuksia henkilökohtaisella tililläsi klikkaamalla seuraavaa linkkiä https://www.kingbilly.com/profile/general/info
 5. Päivitä tai korjaa oikeiksi kaikki meille antamasi tiedot (tällaisissa tapauksissa sinun on toimitettava sellaiset todisteet, joita voimme kohtuudella vaatia tällaisten muutosten toteuttamiseksi). Huomaa, että on laitonta antaa meille itsestäsi vääriä tietoja, ja että vastuullasi vastuullasi on varmistaa, että olemme tietojesi suhteen aina ajan tasalla.

Jotta voimme täyttää pyyntösi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, voit käyttää seuraavia viestintätapoja:

Huomaathan, että joissain tapauksissa sähköpostit saattavat päätyä roskapostiin tai ne eivät tavoita vastaanottajaa ollenkaan tietoteknisistä syistä.

Mikäli pyyntöösi ei vastata 10 päivän kuluessa, suosittelemme, että otat meihin uudelleen yhteyttä vaihtoehtoisten viestintätapojen selvittämiseksi.

Kunnioitamme ja arvostamme yksityisyyttäsi. Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan [email protected] kautta sellaisissa tapauksissa, joissa

 • olet sitä mieltä, että yksityisyyttäsi on loukattu
 • tekemäsi tietopyynnön toteuttamista varten asetettuja määräaikoja rikotaan
 • tarvitset selvennystä tämän tietosuojaselosteen määräyksiin
 • haluat saada kopion kaikista henkilötiedoistasi, jotka on tallennettu N1Interactive -lisenssin alla.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Joskus vastauksessa voi kestää yli kuukauden, mikäli pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet tehnyt useita eri pyyntöjä. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle asian etenemisestä ja pidämme sinut ajan tasalla.

Tiedot, joita keräämme

 • Tiedot, jotka annat meille. Sisältäen kaikki ne tiedot, jotka annat meille täyttäessäsi lomakkeita tilin rekisteröintisivuillamme sekä kaikki muut tiedot, jotka lähetät Verkkosivustolla tai sähköpostin kautta. Tämä pitää sisällään informaation, jonka annat meille, kun rekisteröidyt sivustollemme, mikä tahansa asianmukaiseen huolellisuuteen (due diligence) liittyvä dokumentaatio, jonka jaat kanssamme, mukaan lukien varallisuuden lähde-kyselylomake ja sitä tukevat asiakirjat sekä kun ilmoitat ongelmasta tai kun teet meille valituksen. Antamasi tiedot voivat sisältää nimesi, käyttäjätunnuksesi, osoitteesi, syntymäaikasi, asuinmaasi ja kansalaisuutesi, henkilötunnuksesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, talous- ja luottokorttitiedot, henkilökuvauksen, todistuksen henkilöllisyydestä, todisteen osoitteesta, todisteen varoista ja/tai valokuvan.
 • Tekninen informaatio, joka pitää sisällään Internet-protokolla (IP) -osoitteen, jolla tietokoneesi yhdistetään Internetiin, kirjautumistietosi, selaimen tyypin ja sen version, aikavyöhykeasetuksen, selaimen lisäosien tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmän ja alustan, tiedot vierailustasi, mukaan lukien kaikki Uniform Resource Locators (URL:sta) tai evästeistä saadun tiedon. Tutustu evästeilmoitukseemme saadaksesi lisätietoja, millaisia evästetyyppejä käytämme.
 • Pelaamiseen liittyvä tieto. Sisältäen pelaamasi pelit ja pelaamisen kesto kussakin pelissä ja sivulla, sivun vuorovaikutustiedot,
 • Analyysitiedot. Joissain tapauksissa voimme kerätä tietoja Palveluiden käytöstäsi, kuten sovellusten käytöstä, lokitiedostoista, käyttäjien toiminnasta (esim. katsotut sivut, tietyillä sivuilla käytetty aika, online-selailu, klikit, toiminnot jne.), aikaleimat, hälytykset jne. Näitä tietoja kerätään muun muassa virheiden ja bugien vianmääritystä varten sekä tutkimus- ja analytiikkatarkoituksiin koskien Palveluiden käyttöäsi.
 • Tieto, jonka saamme muista lähteistä. Nämä ovat tietoja, jotka saamme sinusta, mikäli käytät mitä tahansa konsernin ylläpitämää verkkosivustoa tai palvelua. Jos käytät tilejä useilla ryhmän ylläpitämillä sivustoilla, voimme koota kustakin sivustosta luodut tiedot sinusta yhteen tietovarastoon. Tällaiset tiedot ovat meille tärkeitä tilastollisia tarkoituksia varten, mutta myös erityisen olennaisia lainsäädännön mukaisten rahanpesun ja vastuullisen pelaamisen velvollisuuksiemme puitteissa.

Kun toimitamme palveluita sinulle, teemme myös tiivistä yhteistyötä kolmansien osapuolien tietojen käsittelijöiden, yhteisten ja/tai riippumattomien rekisterinpitäjien kanssa (mukaan lukien esimerkiksi liikekumppanit, alihankkijat teknisissä, maksu- ja toimituspalveluissa) sekä markkinointitietojen toimittaminen (kuten CRM-työkalun tarjoajat, sähköpostimarkkinointikumppanit, tekstiviestipalveluntarjoajat, suorapostin jakelijat ja lähtevien puhelujen tarjoajat), mainosverkostot ja tytäryhtiöverkostot, analytiikkapalveluntarjoajat, due diligence -yritykset, hakutietojen tarjoajat, luottotietotoimistot. Tämä kategoria sisältää tiedot, jotka saamme julkaisijoilta, mainostajiltamme ja muilta kumppaneiltamme, joiden kanssa työskentelemme, jotta voimme toimittaa sinulle mainoksia ja räätälöityä sisältöä sekä tunnistamaan sinut käyttämilläsi eri selaimilla ja laitteilla. Tämä voi sisältää pseudonyymejä mainostajan tunnisteita, jotka jotkut mainostajat tai muut kolmannen osapuolen mainosalustat päättävät jakaa kanssamme. Tietojenkäsittelijät käsittelevät henkilötietoja kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja heidän toimintansa rajoittuu niihin, jotka tarvitaan palvelun toimittamiseksi sinulle.

Sinusta tallettamiemme tietojen luokat

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöä koskevia tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Se ei sisällä tietoja, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymit tiedot).

Sinusta kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot voidaan ryhmitellä seuraaviin luokkiin:

Henkilötiedot sisältäen etunimen, toisen nimen, sukunimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen tai vastaavan tunnisteen, syntymäajan, sukupuolen.

Yhteystiedot sisältäen kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumerot sekä muut käytettävissä olevat viestintätavat.

Taloustiedot sisältäen tiedot palkastasi ja varallisuudestasi, meille tallettamiseen käytettyjen varojen lähteistä sekä pankkitilin, maksukortin tai maksutilin tiedot, mukaan lukien kaikki tiliotteet, tulosi vahvistavien asiakirjojen skannaukset ja vastaavat asiakirjat, jotka on kerätty KYC-tarkoituksiin.

Tilitiedot sisältäen tiedot talletuksista ja nostoista, panostamisesta ja muista peleistä, joita olet pelannut sivustoillamme.

Tekniset tiedot sisältäen Internet Protocol (IP) -osoitteen, kirj autumistietosi, selaimen tyypin ja version, aikavyöhykeasetuksen ja sijainnin, selaimen lisäosien tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmän ja alustan sekä muun tekniikan laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa.

Käyttötiedot sisältäen tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja palveluitamme, online-tunnisteen (sähköposti), salasanan (salattu), pelatut pelit, sisään- ja uloskirjautumisajat, pelaamisen keston, lunastetut bonukset ja tarjoukset, vastuullisen pelaamisen tiedot, pelaamisen rajoitukset sekä pelihistorian ja AML-luokituksen.

Markkinointi- ja viestintätiedot sisältävät preferenssisi saada markkinointia meiltä ja kolmansilta osapuoliltamme sekä viestintämieltymyksesi.

Henkilötietojen erityisluokat. Mikäli annat meille tällaisia tietoja itse sekä niissä tapauksissa, joissa lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, meidän on kerättävä sinusta tiettyjä henkilötietoja, kuten esim.

 • Vastuulliseen pelaamiseen liittyvät tiedot, joita voidaan pitää lääketieteellisinä tietoina
 • Tietoja etnisestä alkuperästäsi, jotka ovat saatavilla lataamistasi asiakirjoista.

Kuinka voimme käyttää tietojasi

Tiedot, jotka annat meille:

 • suorittaaksemme velvollisuutemme sinun ja meidän välillä solmittujen ehtojen mukaisesti ja tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi pelipalveluita, ja jotta voimme vastaanottaa talletuksesi ja käsitellää kotiutuksiasi, suorittaa petostenhallintaprosesseja, vastata kaikkiin tiedusteluihin tai valituksiin, joita sinulla saattaa olla sekä muut sinulle tarjoamiimme pääasiallisiin palveluihin liittyvät oheisasiat;
 • edellyttäen, että olet antanut suostumuksesi ottaa sinuun yhteyttä Konsernin markkinointimateriaalein, antaa sinulle tietoa palveluistamme, bonusjärjestelmistämme ja kampanjoistamme sekä tietoa Konsernin tai sen tuotemerkkien ylläpitämien liittyvien sivustojen tuotteista ja kampanjoista;
 • tarjotaksemme räätälöityjä mainoksia Verkkosivustolla tekemiesi toimenpiteiden tai käyttötietojesi perusteella;
 • ilmoittaaksemme sinulle palvelumme muutoksista;
 • täyttääksemme rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä ja sen mukaisista säännöistä ja määräyksistä sekä kaikista muista laeista johtuvia velvoitteita, joita meidän tulee aika ajoin soveltaa.

Tiedot, joita keräämme sinusta:

 • ylläpitämään sivustoamme sekä sen sisäisiä toimintoja mukaan lukien vianetsintä, data-analyysi, testaus, tutkimus, tilasto- ja kyselytarkoitukset. Tällaiset tiedot kerätään yleensä evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä saat evästeilmoituksestamme, jossa annamme myös ohjeita siitä, miten evästeet voidaan poistaa käytöstä.;
 • ottaaksemme yhteyttä sinuun antamalla tietoa markkinointitarkoituksissa sekä antaaksemme sinulle tietoja palveluista, bonusjärjestelmistä ja kampanjoista sekä tietoja rekisteröimäsi brändin tarjoamista nykyisistä tai tulevista tuotteista ja kampanjoista tai markkinointitietoja brändikumppaneista, jos olet ilmaissut suostumuksesi ottaa vastaan tällaista sisältöä;
 • suorittaaksemme petosten- ja riskienhallintatoimia, mukaan lukien pelitilillesi määritetyn riskiprofiilin tai riskitilan;
 • arvioidaksemme käyttäytymistäsi ja käyttäytymismallejasi sivustolla. Tietoja, joita käytetään eri aiheista koostuvan yksityiskohtaisen asiakasprofiilin rakentamiseksi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
 • Yritys voi luoda rekisterin bonusten väärinkäyttäjistä. Tällä listalla olevat henkilöt voidaan sulkea pois kaikista tulevista kampanjoista tai jopa estää käyttämästä Yhtiön palveluita. Tämä sisältää myös eri tyyppisten petosten sekä vilpillisen toiminnan analysoinnin.
 • Vastuullisen pelaamisen varalta tutkimme ja valvomme myös tilitapahtumiasi sekä käyttäytymistäsi varmistaaksemme, jotta vuorovaikutuksesi kanssamme on hauskaa viihdettä, eikä sinulle vaarallista. Sinulle voidaan toimittaa täytettäväksi “Vastuullisen pelaamisen” kyselylomake, jonka tulosten ja keräämiemme tietojen perusteella voimme antaa pelitilillesi vastuullisen pelaamisen pistemäärän. Tulosten ja arviomme perusteella sinut saatetaan merkitä ongelmapelaajaksi tai henkilöksi, jolla on alttius peliriippuvuuden riskeille.
 • Osana sitoutumistamme rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi voimme analysoida henkilötietojasi ja verrata niitä kolmansien osapuolien tietolähteisiin, rakentaa sinulle AML-profiilin ja riskipisteyttää pelitilisi meille antamiesi tietojen sekä sinusta keräämiämme tietojen perusteella. Rahanpesun estämisen näkökulmasta pidämme myös rekisteriä kaikista korkean riskin asiakkaistamme.
  Huomaathan, että käytämme näihin tarkoituksiin osittaista profilointia, jossa lopullisen päätöksen suorittaa ihminen. Profiloinnin taustalla olevaa logiikkaa ja siihen liittyvää tietoa emme voi paljastaa, koska se antaisi asiakkaille mahdollisuuden ohittaa nämä valvontamekanismit, joiden tarkoituksena on suojella liiketoimintaamme ja noudattaa laillisia velvoitteitamme.
 • parantaaksemme Sivustoa ja varmistaaksemme, että sisältö esitetään sinulle ja tietokoneellesi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla;
 • jotta voit osallistua palvelumme interaktiivisiin ominaisuuksiin silloin, kun niin päätät tehdä;
 • osana pyrkimyksiämme pitää Sivustomme turvallisena;
 • mitataksemme tai ymmärtääksemme sinulle ja muille tarjoamamme mainonnan tehokkuutta ja tarjotaksemme sinulle asiaankuuluvia tarjouksia;
 • tehdäksemme sinulle ehdotuksia ja suosituksia tuotteistamme.
 • Voimme myös kerätä, käyttää ja jakaa mihin tahansa tarkoitukseen yhdistettyjä (aggregoidut) tietoja, kuten tilasto- tai demografisia tietoja. Yhdistetty tieto voidaan johtaa henkilötiedoistasi, mutta niitä ei pidetä lain mukaan henkilötietona, koska nämä tiedot eivät suoraan tai välillisesti paljasta henkilöllisyyttäsi. Voimme esimerkiksi yhdistää käyttötietosi, jotta voimme laskea jotakin tiettyä verkkosivustomme ominaisuutta käyttävien käyttäjien prosenttiosuuden. Jos kuitenkin yhdistelemme tai yhdistämme aggregoituja tietoja henkilötietoihisi, joista sinut voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina, joita käsittelemme tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tiedot, jotka saamme muista lähteistä:

Yhdistämme nämä tiedot meille antamaasi tietoon ja sinusta keräämiimme tietoihin. Käytämme näitä tietoja ja yhdistettyjä tietoja yllä mainittuihin tarkoituksiin (saamiemme tietojen tyypistä riippuen). Muita lähteitä ovat iänvarmistustyökalujen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, henkilöllisyyden tai osoitteen varmistuspalvelut, sääntelyviranomaiset tai yhteisöt, jotka pitävät keskustietokantoja ongelmapelaajista, PEP- ja Sanction-hakujen tarjoajat ja muut vastaavat palveluntarjoajat, joiden kanssa saatamme tehdä sopimuksen ajoittain. Saatamme myös saada sinusta muilta Ryhmän ylläpitämiltä sivustoilta kerättyjä tietoja, jotka auttavat meitä tarjoamaan sinulle parempaa palvelua tai pitämään bonusten väärinkäyttäjät ja ongelmapelaajat loitolla palveluittemme parista.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Olemme koonneet alla taulukkomuodossa kuvauksen kaikista tavoista, joilla aiomme käyttää henkilötietojasi, ja mihin oikeusperusteisiin nojaamme näin toimiessamme. Olemme myös tunnistaneet tarpeen niin vaatiessa olevat oikeudelliset etumme. Lakiin perustuvan henkilötietojen käsittelyn osalta viittaamme Euroopan parlamentin ja neuvoston rahanpesun vastaisen direktiivin (EU) 2015/849 ja Maltan pelilain (Cap 583) säännöksiin.

Kerätty tieto Kuinka keräämme tietosi? Keräämisen tarkoitus Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Tunnistetiedot – sisältävät koko nimen, sähköpostiosoitteen, valitun käyttäjänimen, syntymäajan, sukupuolen Pyydetään rekisteröinnin yhteydessä (1)Asiakkaan tunnistaminen ja yksilöllisen asiakasprofiilin luominen
(2)Asiakkaan vahvistus rahanpesun torjuntaa ("AML") varten
(3)Asiakkaan tunnistaminen yhteydenoton yhteydessä
(1)Sopimuksen täyttäminen
(2)Laillinen velvoite
(3)Sopimuksen täyttäminen
Yhteystiedot – sisältyen sähköpostiosoite, kotiosoite, matkapuhelinnumero, skype tai mikä tahansa muu käytettävissä oleva viestintäväline Pyydetään rekisteröinnin ja/tai KYC-menettelyn yhteydessä (1)Asiakkaan tunnistaminen ja yksilöllisen asiakasprofiilin luominen
(2)Yhteydenotto asiakkaisiin tukipalvelun tarkoituksissa
(3)Brändin markkinointimateriaalin jakaminen
(4)Muiden konsernin tuotemerkkien markkinointimateriaalin jakaminen
(5)Pelaajan henkilöllisyyden vahvistaminen
(1)Sopimuksen täyttäminen
(2)Sopimuksen täyttäminen
(3)Suostumus
(4)Suostumus
(5)Laillinen velvoite
Todentamista varten tarvittavat tiedot – sisältyen henkilöllisyystodistus, osoite ja mahdollisesti varojen alkuperä ja varallisuuden lähde. Tulee ladata pelaajaprofiiliin pyynnöstä; voidaan pyytää joko verkkosivun ponnahdusikkunan kautta tai sähköpostitse. (1)Pelaajan henkilöllisyyden vahvistaminen
(2)Vaaditaan, jotta voimme noudattaa rahanpesulakeja.
(1)Laillinen velvoite
(2)Laillinen velvoite
Taloudelliset tiedot – sisältäen taloudelliset tiedot, jotka liittyvät valitsemiisi talletus- ja kotiutustapoihin, ja siksi siis pankkitietosi, maksukorttitietosi tai kaikki ne olennaiset tiedot, jotka liittyvät valittuihin maksutapoihin. Kerätään talletettaessa tai nostettaessa varoja Pelitilille. Voidaan kerätä myös, mikäli meillä on kyselyitä sähköpostitse / chatissa / puheluissa (1)Vaaditaan palvelun tarjoamiseksi (eli varojen tallettamiseksi Pelitilille)
(2)Vaaditaan Know-Your-Customer (KYC) -tarkistuksia varten (varojen alkuperä)
(3)Vaaditaan tietoverkkorikostarkastuksia varten
(4)Varmistaaksemme käytänteet suljetusta tuotekierrosta
(1)Sopimuksen täyttäminen
(2)Laillinen velvoite
(3)Oikeutettu etu
(4)Laillinen velvoite
Tapahtumatiedot – tämä sisältää tietoja sinulle suoritetuista ja sinun suorittamistasi maksuista; Luodaan automaattisesti, kun talletukset ja kotiutukset tehdään (1)Vaaditaan palvelun tarjoamiseksi
(2)Vaaditaan rahanpesulain ja pelilisenssivaatimusten noudattamiseksi
(3)Vaaditaan aktiivisuuden seuraamiseksi sosiaalisen vastuun toimenpiteitä varten
(1)Sopimuksen täyttäminen
(2)Laillinen velvoite
(3)Laillinen velvoite
Pelidata – tämä sisältää tiedot, jotka liittyvät verkkosivustollamme pelaamiisi peleihin (eli pelitoimintaasi) Luodaan automaattisesti pelitoiminnan yhteydessä (1)Vaaditaan palvelun tarjoamiseksi
(2)Vaaditaan etäpelaamislain noudattamista varten
(1)Sopimuksen täyttäminen
(2)Laillinen velvoite
Tiedot, jotka liittyvät kanssamme käytyyn yhteydenpitoon (sähköpostin, live-chatin, puhelun kautta) Sähköpostikirjeenvaihto ja live-chat yhteydenoton yhteydessä, puhelut voidaan nauhoittaa kirjaamisvaatimuksia varten (1)Vaaditaan palvelun tarjoamiseksi (asiakkaiden tiedusteluihin, tarvittavista ongelmista ilmoittamiseen)
(2)Voidaan käyttää riskien hallintaan, ammatillisen neuvonnan saamiseen tai oikeudellisten vaatimusten toteen näyttämiseen ja puolustamiseen, joko tuomioistuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä
(1)Sopimuksen täyttäminen
(2)Oikeutettu etu
Profiilitiedot – Pelitottumuksiisi ja mieltymyksiisi liittyvät tiedot Luodaan automaattisesti pelin yhteydessä tai käyttämällä evästeitä asetusten kirjaamiseen (1)Voidaan käyttää koostetussa ja anonymisoidussa muodossa palvelun parantamiseksi
(2)Voidaan käyttää henkilökohtaisempaan käyttökokemukseen
(3)Segmentointi rahanpesun ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimenpiteitä varten
(4)Kohdennettu markkinointi
(1)Oikeutettu etu. Anonymisoidussa muodossa olevat tiedot eivät ole sen jälkeen henkilötietoja.
(2)Suostumus
(3)Laillinen velvoite
(4)Suostumus
Vastuullisen pelaamisen tiedot Itsearviontitesti (1)Vastuullisen pelaamisen profilointi
(2)Pelitoiminnan tunnistaminen ja tutkiminen vastuullista pelaamista varten
(1)Laillinen velvoite
(2)Oikeutettu etu
Tekniset tiedot – nämä voivat sisältää IP-osoitteesi, kirjautumistietosi, selaimen tyypin ja version, aikavyöhykeasetuksen ja sijainnin, käyttöjärjestelmän ja alustan. Käyttötiedot – sisältäen tiedot, jotka liittyvät siihen, miten käytät verkkosivustoamme Evästetiedot (1) Sijaintitietoja / IP-osoitetta käytetään varmistamaan, että asiakas ei ole kotoisin rajoitetusta tai korkean riskin maasta
(2) Sijaintitietoja / IP-osoitetta käytetään myös varmistamaan, että pelaajat eivät käytä välityspalvelimia tai VPN-verkkoja, jotta he eivät käytä bonuksia väärin tai huijaa sovelluspetoksilla
(3) Kaikkia muita tietoja (mukaan lukien sijainti ja IP) käytetään verkkosivuston toimivuuden parantamiseen, teknisten ongelmien vianmääritykseen ja uusien tuotteiden luomiseen eri alustoille.
(1) Laillinen velvoite
(2) Oikeutettu etu
(3) Oikeutettu etu
Omat pelaajapalautus (RTP) tiedot – Saattaa sisältää osumaprosenttisi, pyöräytysten kokonaismäärän, tilisi kokonaispalautuksen, oman palautuksesi verrattuna pelien RTP-arvoihin, suurimman voiton tietyissä peleissä ja panoksen, joka on asetettu tämän voiton saavuttamiseen Luodaan automaattisesti pelatessa (1) Varmistaaksemme, että noudatamme kaikissa palveluissamme palautusta koskevia asiaankuuluvia vaatimuksia. (1) Laillinen velvoite
Evästetiedot – katso evästekäytäntömme saadaksesi lisätietoja siitä, miten ja mihin tarkoituksiin keräämme evästeitä.

Tietojen jakaminen

Palvelumme luonteesta johtuen voimme joutua jakamaan henkilötietosi useiden luotettavien kolmansien osapuolien kanssa, jotta voimme käsitellä tietojasi tässä tietosuojakäytännössä edellä kuvatulla tavalla. Näitä kolmansia osapuolia ovat muun muassa:

 • Kaikki Ryhmän jäsenet, jotka tarvitsevat pääsyn henkilötietoihisi voidakseen tarjota pyytämäsi palvelut. Sinusta saamamme ja keräämämme tiedot voidaan jakaa kenen tahansa Ryhmän jäsenen kanssa ja he voivat käyttää näitä tietoja petosten ja bonusten väärinkäytön estämiseksi, täyttääkseen rahanpesuun ja vastuulliseen pelaamiseen liittyviä syitä, konsernin lakisääteisten velvoitteiden ja oikeutettujen liike-etujen mukaisesti;
 • Kaikkien Ryhmän jäsenten ja muiden Ryhmän tahojen tarkoituksiin, jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä ja antaa tietoja tuotteistaan ja palveluistaan edellyttäen, että olet suostunut vastaanottamaan konsernin muihin sivustoihin liittyvää suoramarkkinointia.
 • Yrityksen työntekijöillä, erityisesti tietosuojavastaavilla, rahanpesuvastaavilla, maksu- ja petostentorjunta-analyytikoilla, asiakastukihenkilöillä, asiakassäilytystiimin jäsenillä, VIP-pelaajien johtajilla sekä muilla valituilla työntekijöillä on myös pääsy henkilötietoihisi, jotta he voivat suorittaa työtehtävänsä ja tarjota sinulle apua sekä pyytämäsi palvelut
 • Työntekijämme, joilla on pääsy pelaajan henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn tai jotka liittyvät niiden käsittelyyn, ovat allekirjoittaneet luottamuksellisuussopimukset (NDA) kunnioittaakseen pelaajan tietojen luottamuksellisuutta.
 • Pelintarjoajat – joskus pelintarjoajamme vaativat pääsyn tiettyihin tietoattribuutteihin (kuten esimerkiksi käyttäjänimi ja IP-osoite), jotta voimme tarjota verkkosivustollamme pelaamasi pelit. Voit tarkistaa heidän tietosuojailmoituksensa vierailemalla kunkin pelintarjoajan verkkosivustolla;
  Kun pelaat NetEntin kehittämiä kasinopelejä, sovelletaan myös NetEntin tietosuojakäytäntöä. Tämän käytännön löydät: here.
 • Maksupalveluntarjoajat ja niihin liittyvät palveluntarjoajat – samoin voimme jakaa joitakin henkilötietojasi maksupalveluntarjoajien kanssa, joita käytät Sivustollamme maksujen suorittamiseen ja vastaanottamiseen. Voit tarkistaa heidän tietosuojailmoituksensa vierailemalla käyttämäsi maksupalveluntarjoajan verkkosivustolla;
 • Mikäli verkkosivuston on jaettava tietoja maksujen käsittelijöiden kanssa maksutapahtumien helpottamiseksi heidän tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. (Erityisesti suurimman osan pankkikorttitapahtumista käsittelevän Trustlyn, jonka tietosuojakäytäntöä sovelletaan tällaisiin tapahtumiin. Tapahtumia voi käsitellä myöskin Bambora;
 • Markkinointikumppanit - jos annat meille suostumuksesi markkinointi- ja kampanjamateriaalin lähettämiseen, voimme jakaa yhteystietosi (kuten sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi) markkinointikumppaneillemme, jotka huolehtivat kaiken markkinointimateriaalimme lähettämisestä sinulle, mukaan lukien mainossähköpostit ja tekstiviestit, suorapostitus ja toisinaan myös puhelut.
 • Valtion- tai sääntelyviranomaiset - Voimme tarvittaessa tai lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille, valtion- tai sääntelyviranomaisille, tuomioistuimille tai muille viranomaisille. Voimme kiistää tällaiset vaatimukset, jos uskomme, että pyynnöt ovat suhteettomia, epämääräisiä tai niiltä puuttuu asianmukainen valtuutus, mutta emme lupaa kaikkien vaatimusten kyseenalaistamista;
 • Asiakasviestintäohjelmisto – käytämme kolmannen osapuolen ohjelmistoa, kun kommunikoimme kanssasi. Tämän ohjelmiston avulla voimme lähettää sinulle sähköposteja ja keskustella kanssasi live-chatissa aina, kun sinulla on kysyttävää;
 • Rahanpesun ja petosten varmistustyökalut, iän ja henkilöllisyyden varmistustyökalujen toimittajat ja muut toimittajat, jotka voivat yleensä tarkistaa Know Your Client (KYC) -tiedot – voimme käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja suorittaaksemme tiettyjä rahanpesun ja petosten varmistustarkastuksia, jotka ovat tässä suhteessa tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.
 • Edellä mainittujen asioiden lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja myös, jos hankimme uusia yrityksiä. Mikäli Yhtiön rakenteessa tapahtuu muutoksia, kuten fuusio, yrityskauppa toisen yrityksen toimesta tai osittainen yrityskauppa, on erittäin todennäköistä, että asiakkaidemme henkilötiedot sisällytetään myyntiin tai siirtoon. Osana Käytäntöämme ilmoitamme pelaajillemme sähköpostitse ennen kuin tällaiseen henkilötietojen siirto tulee käytäntöön.
 • Valittujen kolmansien osapuolten kanssamme tehdyn tietojenkäsittelysopimuksen nojalla, joka takaa henkilötietojesi turvallisuuden, mukaan lukien:
 • lakimiestemme, neuvonantajiemme ja konsulttiemme kanssa, joita saatamme ajoittain käyttää riskien hallintaan, ammattiavun saamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten vahvistamiseksi ja puolustamiseksi, joko tuomioistuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä. Tämä saattaa edellyttää pääsyä henkilökohtaisiin tietoihin;
 • sellaisten valtion elinten ja sääntelyviranomaisten kanssa, jotka rekisteröivät ongelmapelaajia tai mihin tahansa muuhun vastuulliseen pelaamiseen liittyvään tarkoitukseen.
 • minkä tahansa yrityksen, valtion elimen tai sääntelyviranomaisen kanssa, joka ylläpitää rekisteriä tai tietokantaa, jonka tavoitteena on ehkäistä rikollisuutta, rahanpesua tai terrorismin ja joukkotuhoaseiden levittämisen rahoitusta.

Varmistamme aina, että jokainen kolmas osapuoli, jolla on pääsy henkilötietoihisi, on velvollinen kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja käsittelee niitä aina laillisesti sekä tietosuojakäytäntömme ja tiukkojen käytännesääntöjen mukaisesti. Emme salli, että yksikään kolmannen osapuolen palveluntarjoaja käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tällaisten kolmansien osapuolten (tunnetaan myös nimellä "tietojen käsittelijät") suorittama käsittely suoritetaan vain tiettyihin tarkoituksiin ja Rekisterinpitäjän tai Rekisterinpitäjän puolesta ohjeistuksen mukaisesti, lisäksi tällaiset kolmannet osapuolet voivat käyttää henkilötietojasi vain siinä määrin kuin olemme niihin myös itse oikeutettuja. Lisäksi pyrimme kaikissa tapauksissa varmistamaan, että emme jaa enempää tietoja kuin on tarpeen, jotta palveluntarjoajat voivat suorittaa tietojen käsittelyä ohjeidemme mukaisesti.

Henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Meidän tai palveluntarjoajiemme voi olla tarpeen siirtää henkilötietosi Euroopan unionin (EU), Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme tai olla yhteydessä palveluntarjoajiin sekä tietojen käsittelijöihin. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti olemme kuitenkin velvollisia varmistamaan henkilötietojesi suojan näiden siirtojen aikana.

Tällainen siirto voi olla tarpeen, jotta voimme tarjota myös jatkossa palveluitamme sinulle, kuten:

 • Vetojen ja maksutapahtumien käsittely;
 • Sivustoltamme hakemiesi peli- ja muiden oheispalveluiden tarjoaminen;
 • Tarvittavien tarkastusten tunnistaminen ja suorittaminen;

Jotta voimme taata henkilötietojesi asianmukaisen suojan kolmansiin maihin siirrettäessä, otamme käyttöön asianmukaiset suojatoimenpiteet, kuten Euroopan komission tietosuojaa koskevat vakiosopimuslausekkeet. Toteutamme myös kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön sekä kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Käyttämällä palveluitamme ja siirtymällä Verkkosivullemme hyväksyt henkilötietojesi mahdollisen siirron kolmansiin maihin ja edellä mainittujen suojatoimien toteuttamisen. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita siirtoja koskien, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty vain niin kauan kuin on tarpeellista. Tällaisia tarkoituksia voivat olla kirjanpito-, raportointi- tai oikeudellisten vaatimusten täyttäminen.

Määritellessämme tietoihisi sovellettavaa säilytysaikaa otamme huomioon useita tekijöitä, kuten tarkoitukset, joita varten keräämme ja käsittelemme tällaisia tietoja, sovellettavat lait ja/tai meille asetetut säännökset, henkilötietojen luonteen ja arkaluonteisuuden sekä tällaisten tietojen luvattomaan käyttöön tai luovuttamiseen liittyvät mahdolliset riskit.

Kuten käyttöehdoissamme todetaan, sinä ja Kasino voivat milloin tahansa päättää Pelitilin sulkemisesta.Tilisi sulkemisen jälkeen säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin laki sitä vaatii. Näitä tietoja saa käyttää vain, jos toimivaltaiset viranomaiset vaativat niitä taloudellisia ja verotuksellisia tietoja, petoksia, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa koskevia tutkimuksia varten.

Saatamme säilyttää tiedoistasi myös anonymisoituja johdannaisia parantaaksemme sisältöjämme ja markkinointiviestintäämme, jos johdannaisiin ei liity automaattista päätöksentekoa.

Sinun tulee huomioida, että Euroopan unionin lisensoitujen pelialueiden rahanpesun vastaisten säädösten vuoksi olemme velvollisia säilyttämään rekisteröitymisen yhteydessä toimitettujen pelaajien henkilötiedot ja kaikki pelaajatilin käyttöaikana välitetyt tiedot vähintään viisi vuotta viimeisestä pelitapahtumasta tai pelitilin sulkemisesta. Siksi ennen tämän ajanjakson päättymistä tehtyjä poistopyyntöjä ei voida ottaa huomioon.

Oikeutesi

Tietosuojalaki antaa sinulle rekisteröinnin kohteena tietyt oikeudet, tietyissä olosuhteissa. Lain mukaan sinulla on oikeus:

 • Pyytää pääsyä henkilötietoihisi - Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää maksutta kopio hallussamme olevista henkilötiedoistasi;
 • Pyytää henkilötietojesi oikaisua– Tämä tarkoittaa, että jos jokin sinusta hallussamme oleva henkilötieto on puutteellinen tai virheellinen, sinulla on oikeus vaatia ne oikaistuiksi. Huomioida kuitenkin kannattaa, että saatamme tarvita todisteita ja asiakirjoja (kuten henkilöllisyystodistusta tai osoitetodistusta) pyyntösi tueksi. Vaade voidaan hylätä lakisääteisten velvoitteidemme perusteella;
 • Pyytää henkilötietojesi poistamista - Tämä tarkoittaa, että voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos meillä ei ole enää laillista perustetta jatkaa niiden käsittelyä tai säilyttää niitä. Huomaa, että tämä oikeus ei ole ehdoton – eli emme voi täyttää pyyntöäsi, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiedot tai jos meillä on perusteltu syy sille, että tietojen säilyttäminen on välttämätöntä puolustaaksemme itseämme oikeusriidassa;
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos turvaudumme tietojesi käsittelyssä oikeutettuihin etuihin (meidän tai kolmannen osapuolen) ja koet, että käsittelemme tietojasi sellaisella tavalla, joka vaikuttaa perusoikeuksiisi ja -vapauksiisi.Joissakin tapauksissa saatamme kuitenkin kyetä osoittamaan, että meillä on pakottava laillinen peruste käsitellä tietojasi, ja nämä perusteet voivat ohittaa oikeutesi ja vapautesi. Voit toimittaa vastustuksesi henkilötietojesi käsittelyä koskien edellä mainittujen laillisten yrityksen etujen perusteella ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme;
 • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista – Voit pyytää meitä keskeyttämään väliaikaisesti henkilötietojesi käsittelyn jossakin seuraavista tilanteista: (a) kun haluat meidän varmistavan tietojen oikeellisuuden, (b) kun tietojemme käyttö on laitonta, mutta et halua meidän poistavan niitä, (c) kun haluat meidän säilyttävän tietosi, vaikka emme enää tarvitse niitä voidaksemme näyttää toteen, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita tai (d) kun olet vastustanut tietojesi käyttöä, mutta meidän on tarkistettava, onko meillä pakottavia laillisia syitä käyttää niitä;
 • Pyytää henkilötietojesi siirtoa (eli data portability) – Tämä tarkoittaa, että voit pyytää meitä toimittamaan sinulle tiettyjä käsittelemämme tietoja sinusta, jotta voit siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain tietoja, jotka on hankittu automatisoiduilla tavoilla, joiden käyttöön annoit alun perin suostumuksen tai mikäli käytimme kyseisiä tietoja täyttääksemme kanssasi tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteemme;
 • Peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa niiden tietojen osalta, joissa voimme luottaa suostumukseesi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa Verkkosivuston Pelitilin profiiliasetusten kautta;
 • Tehdä valituksen valvontaviranomaiselle;

Käyttääksesi oikeuksiasi edellä kuvatulla tavalla saatamme joutua pyytämään sinusta tarkkoja tietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi. Tämä on turvatoimenpide, jolla varmistamme, että henkilö, jolle luovutamme henkilötietojasi, on todellakin sinä.

Teemme parhaamme vastataksemme kaikkiin laillisiin pyyntöihin kuukauden kuluessa pyynnön lähettämisestä. Mikäli pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet tehnyt useita pyyntöjä suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana, vastaus voi viedä meiltä hieman kauemmin. Siinä tapauksessa ilmoitamme sinulle prosessin pitenemisestä.

Automatisoitu päätöksenteko

Liikesuhteemme järjestämisessä ja toteuttamisessa emme yleensä käytä täysin automatisoitua päätöksentekoa. Jos käytämme tätä menettelyä yksittäisissä tapauksissa, ilmoitamme siitä sinulle erikseen, mikäli laki niin edellyttää.

Tietojesi turvallisuus

Täten myönnämme, että keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi pelaajatilisi hallinnointia varten ja sitoudumme noudattamaan tiukkoja henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä.

Tästä syystä pyrimme suojaamaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi parhaiden liiketoimintakäytäntöjen, sovellettavien säädösten ja tekniikan tason mukaisesti. Koska olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisia palveluita pelaajille, ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin varmistaaksemme, että kaikki meille lähettämäsi tiedot pysyvät turvassa.

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet estääksemme henkilötietojesi vahingossa katoamisen, niiden luvattoman käytön tai tietoihin pääsyn, tietojen muuttamisen tai paljastamisen. Lisäksi rajoitamme pääsyn henkilötietoihisi niille työntekijöille, edustajille, urakoitsijoille ja muille kolmansille osapuolille, joiden on liiketoiminnan vuoksi tarve ne tietää.

Pelitileille pääsee vain pelaajan yksilöllisellä tunnuksella ja salasanalla. Voit myös määrittää kaksivaiheisen todennuksen (2FA) lisäsuojaksi tilisi luvatonta käyttöä vastaan. Olet vastuussa kirjautumistietojesi pitämisestä luottamuksellisina ja sen varmistamisesta, että muut eivät pääse niihin käsiksi.

Käytämme evästeitä kokemuksesi parantamiseen. Käyttämällä nettisivuamme hyväksyt meidän Evästekäytännön Evästekäytännön